ST. ANTHONY'S ATHLETICS

ST. ANTHONY'S HIGH SCHOOL, NY Franciscan Brothers

.

ST. ANTHONY'S ATHLETICS

ST. ANTHONY'S HIGH SCHOOL, NY Franciscan Brothers

ST. ANTHONY'S ATHLETICS

ST. ANTHONY'S HIGH SCHOOL, NY Franciscan Brothers

2021 College Commits.

Talya Djemil commits to Colgate University .

 .

Talya Djemil commits to Colgate University .

https://friarathletics.org